Prvým krokom do sveta leteckej dopravy je získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) – Súkromný pilot letúnov.

Licencia súkromný pilot letúnov PPL(A) kvalifikačná kategória SEP (land) je základným kameňom na ceste ku kariére profesionálneho pilota.

Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti súkromný pilot sú taktiež definované nariadením Európskej komisie 1178/2011 ustanovením FCL.205.A.

blond pilot happy expression

Získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) kvalifikačná kategória SEP(land) umožní absolventovi výcviku samostatne a bezpečne riadiť jednomotorové lietadlo príslušného variantu.

Výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov PPL(A) je určený pre širokú skupinu ľudí. Je vhodný taktiež pre pilotov, ktorí nemajú ambíciu stať sa profesionálnym pilotom a lietanie sa im stane krásnym koníčkom.

Licencia PPL(A) je taktiež určená pre ľudí, ktorí si chcú skrátiť časté a dlhé cestovanie autom, či už na rokovania alebo dovolenky. Môžete si naplánovať stretnutia na celý deň a po celom Slovensku prípadne okolitých krajinách a máte zaručené, že na rokovanie prídete vždy včas a oddýchnutí. Takéto spojenie príjemného s užitočným je novým a obľúbeným trendom.

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

Výučba teoretických vedomostí:

Teoretická časť kurzu predstavuje 100 hodín teoretickej výučby. Prvých 40 hodín je prednášaných pred zahájením letovej časti výcviku a zvyšných 60 hodín študenti absolvujú počas praktickej – letovej časti v rámci pozemných príprav.

Výučbu teórie vedú naši kvalifikovaní lektori formou prednášok v našich plne vybavených učebných priestoroch.

Naša organizácia poskytuje taktiež doplnkovú formu samoštúdia prostredníctvom E-learningu (www.flightschool.sk), kde sú k dispozícii rôzne výučbové materiály a taktiež testy, ktoré umožňujú žiakom pripraviť sa na teoretické preskúšanie.

Preskúšanie z teoretických vedomostí sa absolvuje na Dopravnom úrade z nasledovných predmetov:

 • Letecké právo a postupy ATC
 • Všeobecné znalosti o lietadle
 • Letové výkony lietadla a plánovanie letov
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu (aerodynamika)
 • Komunikácia

Praktická – letová časť výcviku:

Praktická časť výcviku predstavuje 46 letových hodín s prideleným inštruktorom pričom žiaci plnia jednotlivé úlohy a cvičenia podľa osnovy schválenej výcvikovej príručky.

Napríklad:

 • Základné techniky pilotáže (stúpanie, klesanie, zatáčanie, vzlety, pristávania,…)
 • Pokročilá technika pilotáže (sklzy, špirály, ostré zatáčky, lety na medzných rýchlostiach, …)
 • Navigačné lety (v rôznych výškach, podľa prístrojov,…)
 • Navigačné lety do zahraničia

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku a úspešnom preskúšaní z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade absolvuje uchádzač tzv. „Skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu alebo s niektorým z poverených letových examinátorov. Po úspešnom absolvovaní týchto preskúšaní získava uchádzač licenciu Súkromného pilota letúnov PPL(A) / SEP(land).

Minimálne požiadavky pre zahájenie výcviku PPL(A) / SEP(land):

Minimálne požiadavky pre zahájenie výcviku PPL(A) / SEP(land):

 • Minimálny vek pre zaradenie do výcviku je 15 rokov (v prípade neplnoletých žiakov je potrebný súhlas zákonných zástupcov)
 • Minimálny vek pre vykonanie prvého samostatného letu je 16 rokov
 • Minimálny vek pre získanie PPL(A) je 17 rokov
 • Pred prvým samostatným letom musí byť uchádzač držiteľom zdravotnej spôsobilosti min. 2. triedy (viac informácií k získaniu zdravotnej spôsobilosti nájdete tu)
 • držiteľom preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (viac informácií k získaniu preukazu nájdete tu).