Osvedčenie o schválení výcvikového kurzu PPL(A)

Osvedčenie o schválenej výcvikovej organizácie